Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Despre proiect PDF Print E-mail

Proiectul de formare post-universitara POSDRU 81/3.2/S/55362 „Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical si biotehnologic” a fost castigat de Universitatea din Bucuresti, Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara in parteneriat cu Universitatea „Vasile Goldis” din Arad in cadrul cererii de propuneri de proiecte nr 81”Competente pentru Competitivitate”, Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii »


Regulament

 

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea si modernizarea programelor de specializare postuniversitara a angajatilor care isi desfasoara activitatea in laborator, prin promovarea de tehnici si metodologii de laborator inovative, conforme cu cerintele si standardele UE.

Proiectul propune initierea si dezvoltarea unui program de specializare postuniversitara specific pentru angajatii din laboratoarele domeniului sanitar, mediu, biotehnologii si securitate alimentara, cercetare, in vederea cresterii competentelor acestor categorii profesionale.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Dezvoltarea unui Program de Specializare Postuniversitara (PSPU) modern si flexibil pentru grupul tinta, bazat pe tehnici si metodologii moderne de laborator pentru domeniile: medical, biologie, biochimie, mediu, securitate alimentara, cercetare.

2. Dezvoltarea competentelor profesionale specifice grupurilor tinta si implicit a competitivitatii domeniilor in care isi desfasoara activitatea. Se urmareste introducerea unor module de formare cu tehnici si metodologii de laborator de actualitate pe plan european, TIC, bioetica/biosecuritate si management specific (720 ore de cursuri/ateliere de lucru/laboratoare/activitate de informare si comunicare/evaluare).

3.Cresterea gradului de adaptabilitate si de mobilitate prin promovarea schimburilor de experienta interregionale care vor permite primilor 20 cursanti, clasati dupa evaluarea finala, sa efectueze stagii de practica si schimburi de experienta in laboratoare de profil competitive din tara.

4.Cresterea gradului de securitate si asigurare a sanatatii la locul de munca pentru grupul tinta. In programul de formare specifica au fost cuprinse cursuri de bioetica si biosecuritate in laborator.

Grupul tinta (GT) (60 persoane/2 grupuri de 30 de persoane pentru regiunile Bucuresti-Ilfov si Vest ) se va precializa in tehnologii si metodologii inovatoare de laborator. Evaluarea si comunicarea se va realiza folosind metode noi de bazate pe TIC. Portalul internet/intranet al programului va facilita transferul de know-how si stabilirea de noi contacte profesionale. Vor fi stimulate schimburile de experienta si stagiile de buna practica interregionale.

Laboratoarele cu profil medical, biotehnologic, sanitar-veterinar, cercetare, etc. pot introduce noi metodologii de analiza calitativa si cantitativa, in rutina, aliniindu-se la standardele europene.

Rezultatele proiectului pot fi transferate cu usurinta altor programe de specializare postuniversitare ale angajatilor din alte domenii, sustinand cresterea competentelor angajatilor cu studii superioare din diferite sectoare economice.

ACTIVITATI FORMARE PROIECT POST-UNIVERSITAR 55362

Modul 1 PSPU. Formare de baza: 60 ore. Prescurtari: curs (C), seminar (S), lucrari practice (LP), atelier de lucru (AL)

A10. Biologie celulara: 8hC+6hS (L9);

A11. Biochimie:10C+6S (L9);

A12. Genetica: 6C+6S (L10);

A13. Microbiologie: 8C+6S (L10);

A14.Activitati portal on-line:consiliere, dezbateri pe tema cursurilor modul 1 PSU (20 ore/disciplina) (L9-L10);

TOTAL 80 ORE

A15.Documentare,studiu individual (L9-L10);

A16.Evaluare on-line grup tinta(L9-L10) pentru disciplinele modulului (10 ore/disciplina);

TOTAL 40 ORE

Modul 2 PSPU- integrare management, bioetica si biosecuritate in laborator-110 ore; (nov 2011-martie 2012)

A17. Management strategic si decizional in laborator 8hC+8hC AL (L13); A18.Management financiar administrativ–8hC+8hAL(L14);

A19.Managementul de calitate in organizarea activitatii de laborator –8hC+8hAL(L15);

A20.Integrare baze de date pentru laborator–8hC+8hAL(L16);

A21.Bioetica si biosecuritate in laborator-8hC+6hAL(L17);

A22. Accesare, implementare, monitorizare proiecte finantate din fonduri europene-10C+10AL (L18);

A23.Activitati portal on-line:consiliere, dezbateri pe tema cursurilor modulului 2 PSU (20 ore/disciplina)(L13-L18);

TOTAL 120 ORE

A24.Documentare/studiu individual (L13-L18);

A25:Evaluare on-line grup tinta(L13-L18) testare discipline modul 2, idem 16;

TOTAL 60 ORE

Modul 3 PSPU.Directii inovatoare in biomedicina si biotehnologie-170ore;

A26.Biologie moleculara 8hC+8hAL(L19)

A27.Biochimie-aplicatii specifice 8hC+8hAL(L20);

A28.Culturi celulare 8hC+8hLP(L21);

A29.Biotehnologii moleculare 8hC+8hLP(L22);

A30.Toxicologie moleculara 8hC+8hLP(L23);

Total = 80 ORE

A31.Tehnici moderne (L25-L27)- microscopie: optica, fluorescenta, confocal si microdisectie laser(15hLP); flow-citometrie(15hLP); secventiere/genotipare(15hLP); PCR, PCR cantitativ si aplicatii(15LP), microarray(15hLP); HPLC/FPLC (15hLP);

A32.Activitati portal on-line: consiliere, dezbateri pe tema modulului 3 PSU, prezentari si evaluare referate (20ore/disciplina)(L19-L27);

TOTAL 120 ORE

A33.Documentare si studiu individual (L19-L27);

A34.Evaluare on-line grup tinta–testare 10 h pentru cursurile activitatilor 26-30 (L19-L28);

TOTAL 60 ORE

A35.Consultatii pentru elaborarea lucrarii de specializare–10h/lucrare(L29-L32);

A36.Elaborare si sustinere lucrare de specializare(L29-L32);

 

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.